top of page

Vážení hosté,

abychom mohli plnit závazky ke svým hostům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Helena Mihoková, Pasohlávky 65, 691 22.

  • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich rezervací ubytování a komunikace s Vámi z důvodu ověření rezervace, v případech pozdních dojezdů, popř. informování o zapomenutých věcech na pokoji či v jiné naléhavé situaci vyžadující okamžitou komunikaci.

  • V případě zaslání poptávky ubytování pomocí formuláře z našeho webu zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo. Při příjezdu na dále zpracováváme číslo Vašeho občanského průkazu a datum narození.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.

  • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

  • Vaše osobní údaje neužíváme k marketingovým účelům.

  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje neposkytujeme.

  • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

  • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

bottom of page